بسمه تعالی
مجتمع آموزش عالی میناب
حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
اداره کل امور دانشجویی
اداره امور خوابگاه ها
گزیده ای از مقررات خوابگاهی
 
 
 
   
 

سیستم جامع خوابگاهی نسیم
برنامه نویس و طراح:
mshokoh.ir
سال ساخت نرم افزار:
1388
پیشنهاد، انتقاد:
mojtaba_shokoh@yahoo.com
آدرس:
دانشگاه هرمزگان