معرفی نامه

 : : : : :با سلام: به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی :قدیم و جدید می رساند اسکان در خوابگاه ها فقط با معرفی نامه


 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : امور دانشجویی :انجام  :می گردد.


 

سیستم جامع خوابگاهی نسیم
برنامه نویس و طراح:
mshokoh.ir
سال ساخت نرم افزار:
1388
پیشنهاد، انتقاد:
mojtaba_shokoh@yahoo.com
آدرس:
دانشگاه هرمزگان