اطلاعات ثبت نام اطلاعات دانشجو ارسال عكس و تصویر مدارک ثبت درخواست خوابگاه پرداخت الکترونیکی هزینه خوابگاه صدور کد پیگیری
در صورت درخواست بیشتر از ظرفیت خوابگاه های روزانه جهت اخذ خوابگاه، بین دانشجویان امتیاز بندی خواهد شد و اولویت با کسانی است که امتیاز بیشتری کسب کنند
با توجه به امتیاز بندی شما بر اساس یک سری از اطلاعات جهت اخذ خوابگاه،شما دانشجویان باید اطلاعات  خواسته شده از شما را دقیق وارد کرده و ثبت کنید،وسپس مدارک خود را  در موقع ثبت نام به اداره خوابگاه برای تایید اطلاعات برده،وتا زمانی که اطلاعات شما تایید نشود امتیازی به شما تعلق نخواهد گرفت،دانشجویان دقت کنند که برای ورود معدل باید معدل کل دیپلم و دانشجویان ارشد و دکتری معدل آخرین مقطع تحصیلی و رتبه را نیز  رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه وارد کنند
دانشجویان مددجو باید گواهی از کمیته امداد یا سازمان مربوطه را به همراه داشته باشند
دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز گواهی از سازمان مربوطه الزامی است
دانشجویانی که پدرشان در قید حیات نیست گواهی از سازمان مربوطه الزامیست
همه دانشجویان باید کپی کارنامه کنکور سراسری با کپی ریزنمرات سه سال دبیرستان را به همراه داشته باشند
کسانی که ثبت نام کرده اند می توانند از طریق دکمه قبلا ثبت نام کرده ام وارد اطلاعات خود شده و در صورت امکان ویرایش یا از وضعیت ثبت نامی خود مطلع شوند
دانشجویان باید عکس خود را با انداز 3*4 و حجم کمتر از 50 کیلو بایت در سیستم ذخیره کنند کسانی که قبلا ثبت نام کرده اند و عکس خود را ذخیره نکردند با کلیک بر روی دکمه قبلا ثبت نام کرده ام وارد اطلاعات خود شوند و در ویرایش اطلاعات عکس خود را ارسال کنند
در صورتی که در هر  مرحله از ثبت نام  از سیستم خارج شدید و خواستید دوباره ادامه ثبت نام را انجام دهید بر روی دکمه قبلاً ثبت نام کرده ام کلیک کنید و وارد اطلاعات خود شوید و بر روی ویرایش اطلاعات کلیک کنید تا دوباره وارد گام های ثبت نامی شوید
کسانی که قبلا ثبت نام کرده اند یا سیستم به آنها پیام می دهد که اطلاعات شما قبلاً ثبت شده است --->
دانشجویانی وارد امتیاز بندی خوابگاه می شوند که حتماً درخواست خوابگاه را در گام  چهارم تکمیل کنند و در نمایش نهایی نتایج ثبت نام درخواست خوابگاه بله باشد